Det endocannabinoida systemet är ett system som spelar en roll i nästan alla kroppens primära fysiologiska funktioner. Forskare fortsätter att upptäcka hur dess underhåll är essentiellt för homeostas. (kroppens förmåga att bibehålla en intern balans.) Innan vi blir för tekniska, ska vi börja med hur och när ECS upptäcktes.

Upptäckten av det endocannabinoida systemet (ECS)

När det kommer till att förstå hur kroppen fungerar upptäcks vanligtvis "systemet" före receptorerna och kemikalierna som triggar det. Men i detta fall är det tvärtom. År 1990 upptäckte och isolerades CB1 receptorn innan även CB2-receptorer upptäcktes ett par år senare.

Runt samma tid CB2 receptorer identifierades så avslöjade forskare som arbetade i Jerusalem även endocannabinoiden anandamid och för varje upptäckt tog världen ett kliv närmre klarläggandet av det som kopplar samman alla föregående komponenter och bildar det endocannabinoida systemet. I strävan på fler endocannabinoider, så avslöjade forskare till slut ECS, ett system som är kapabelt att övervaka molekylära signaler i hela kroppen.

Även om det har tagit ett tag att gå till botten med varför alla dessa receptorer och kemikalier existerade, så har vår förståelse växt betydligt de senaste åren. Så pass mycket att det nu tros att ECS faktist är vitalt för att främja kroppens förmåga att balansera dess interna funktioner.

Flera preliminära studier pekar på en brist av endocannabinoid nivåer som en föregångare till flera försvagande sjukdomar.

Endocannabinoider, fytocannabinoider och syntetiska cannabinoider påverkar alla ECS

Kärnan i hur ECS fungerar är enkel. Samtidigt som det övervakar kroppens system, underlättar det frigörandet av endocannabinoider ifall det upptäckter en obalans där dom behövs. Dessa endocannabinoider binder sig sedan till receptorer som finns spridda i hela kroppen och triggar i sin tur en mängd olika biologiska funktioner.

Vi har redan nämnt endocannabinoiden anandamid, som tillsammans med en handfull andra internt producerade kemikalier, är särskilt utformade för att interagera med ECS. Men det är inte bara dessa föreningar som kan binda till receptorerna kopplade till det endocannabinoida systemet. Fytocannabinoider (växtutvunna cannabinoider) har en liknande struktur som endocannabinoider, men de existerar utanför kroppen. Hampaplantan är ett exempel som innehåller rikligt med fytocannabinoider som CBD, CBC, och CBG. Vid konsumtion kan även de sätta igång reaktioner via CB1- och CB2-receptorer.


Till sist har vi syntetiska cannabinoider. Dessa är människotillverkade för att efterlikna både fytocannabinoider och endocannabinoider. Syntetiska cannabinoider har utformats särskilt för att rikta in sig på vissa receptorer. De är ofta överväldigande för kroppen och kan leda till allvarliga biverkningar i en del scenarion.

Två typer av receptorer är kopplade till ECS

Vi känner till systemet, och de kemikalier som behövs för att trigga en reaktion nu behöver vi bara ansluta de två. Detta sker via de tidigare nämnda CB1- och CB2-receptorerna. Namnet på vardera receptor korrelerar till vilken typ av kemikalie dom kan binda med. Fytocannabinoider som THC föredrar CB1, medan CBD har en starkare samhörighet till CB2 bland flera andra. I dessa scenarion, skickar cannabinoidreceptorn en signal till den del av kroppen den är ansluten till, och framkallar de anslutna cellerna till att agera.

De flesta CB1-receptorer förekommer i områden inom hjärnan kopplade till sinnesstämning, känsla och aptit, medan CB2-receptorer är belägna i hela vårt immun- och centrala nervsystem. Det finns områden där båda receptorer förekommer, som i vår mag-tarmkanal, men i detta fall är båda receptorer ansvariga för att trigga olika funktioner.

Både CB1- och CB2-receptorer förekommer i hela kroppen

Vi skojade inte när vi sa att receptorer kan förekomma i stort sett i alla viktiga delar av människokroppen. Nedan är en lista av några, men inte alla, delar där både CB1- och CB2-receptorer kan förekomma.

• CB1: hjärna, lungor, vaskulärt system. muskler, mag-tarmkanalen, reproduktiva organ och lever

• CB2: hud, skelett, mjälte, immunsystem, bukspottkörteln och hjärnstammen

Desto viktigare, detta är bara de områden som forskare har lyckats precisera. Forskning på ECS pågår och därför görs nya upptäckter hela tiden det verkar inte finnas något som undgår inflytande av ECS.

ECS använder en lås och nyckelprincip

Naturligtvis kan man anta att det är en svår process för kroppen att veta vilken kemikalie som ska binda med vilken receptor. Å andra sidan är svaret betydligt enklare. Varje kemisk förening, oavsett om det är en fytocannabinoid eller endocannabinoid, har en särskild profil eller form. Detta säkerställer att endast vissa föreningar kan interagera med rätt typ av receptor. Precis på samma sätt som att din husnyckel endast passar i din dörr, kommer CBD till exempel endast att interagera med särskilda receptorer som finns i exempelvis matsmältningssystemet. I detta fall har CBD en form som passar receptorns lås. Det är möjligt för andra cannabinoider att passa samma lås, men de måste ha en liknande kemisk struktur.

Exempel på det endocannabinoida systemets påverkan växer dagligen

Med baskunskaperna om ECS täckta, är det bara att beskriva vad som sker när man låser upp en receptor som återstår. Dessa exempel är inte exklusiva, då forskning pågår. Men det studier har hittills visat att effekterna av ECS omfattar:

• Minne
• Aptit
• Energibalans
• Metabolism
• Stress (inklusive reglerande ångest)
• Immunfunktion
• Sömn
• Träning
• Kvinnlig reproduktion

Vi är fortfarande långt ifrån att förstå oss på den fulla potentialen av ECS. Det kan inte bara användas för att främja föredragna biologiska reaktioner, utan genom att blockera receptorer är det även möjligt att begränsa specifika funktioner. Detta kan dock ha negativa betydelser, mycket likt användningen av vissa syntetiska cannabinoider. Hittills, av det vi förstår, har det visat sig att konsumtion av naturligt producerade cannabinoider är det bästa sättet att främja fördelaktiga reaktioner från vårt endocannabinoida system.