Om du inte kan hitta svaret på din fråga är du varmt välkommen att skicka oss ett meddelande

Laglighet

Alla produkter hos oss är helt lagliga.

Försäljning, köp och innehav utav hampa eller produkter från hampa är lagligt i EU och i Sverige förutsatt att en rad med krav och regler för dessa produkter efterföljs.

 • Alla blommor är odlade med frön från EU:s lista över godkända sorter.
 • Samtliga hasch produkter är tillverkade med EU godkända blommor.
 • Producenten av alla blommor har tillstånd för odlingen och har ansökt om direktstöd.
 • Oljor, krämer och olika extrakt är alla helt fria från THC.
 • Hampa produkter som innehåller extrakt som tex CBD olja får ej säljas som livsmedel för mänsklig konsumtion enligt den nuvarande ”novel food” klassificeringen.
 • Observera även att våra produkter inte heller är avsedda för att på något vis behandla eller bota sjukdomar.

Vi följer alla dessa regler och vi jobbar endast med certifierade odlingar som uppfyller alla dessa krav. Våra produkter är alltså 100% lagliga att köpa.

EU godkänd industrihampa är uttryckligen undantaget från narkotikalagstiftningen och är att betrakta som en jordbruksprodukt. Att sådan hampa sprids i olika försäljningsled, antingen som råvara, mellanprodukt eller slutprodukt, måste ses som en naturlig del i verksamheten och marknaden för industrihampa. Sådan behörig hantering som härrör till odlingen eller dess följande försäljningsled, som t.ex. transport eller förpackning av industrihampa, måste därför tillåtas. (S.310f)

Källa: SOU:2016:93

Trots att alla våra hampa produkter är fullkomligt lagliga att sälja, köpa och inneha så är det fortfarande väldigt viktigt att komma ihåg att alla våra buds och hasch produkter både ser ut och luktar som vanlig olaglig cannabis.

Genom att hantera våra produkter både diskret och förnuftigt så kan du själv på ett mycket enkelt sätt direkt minimera risken att skapa onödiga missförstånd, genom att följa våra råd sparar du både tid och energi samtidigt som att du slipper belasta rättssystemet eller polisens resurser helt i onödan.

I Sverige är hampa laglig om den uppfyller vissa krav. Det finns ett 70-tal sorter av Cannabis sativa L som är godkända för odling samt försäljning. Dessa sorter går under namnet industrihampa och är undantagna från narkotikadefinitionen. Vad det betyder är att om du använder dig av EU godkänd industrihampa och visar positivt för THC vid ett eventuellt drogtest så skall det ej ses som ett brott.

Industrihampa som är EU godkänd, innehåller under 0,2% thc samt är odlad enligt reglerna är laglig att sälja och inneha, att konsumera sådan industrihampa måste därför också även ses som lagligt eftersom det inte räknas som narkotika. Blommor från industrihampa räknas inte heller som ett ''nytt livsmedel'' som tex CBD olja.

Svar: Ja, det får du. Eftersom du köper en laglig produkt som inte omfattas av narkotika lagstiftning finns inget hinder för att du skall kunna använda produkten nästan ”hur du vill”.

Förutom att du som privatperson inte får plantera eventuella fröer som du eventuellt kan hitta i växtmaterialet utan tillstånd finns det en punkt som du bör vara uppmärksam på:

 • Du får inte tillverka extrakt, oljor eller någon annan typ av beredning där beredningen innehåller THC (inte ens spår av THC).
 • Varför? En olja eller ett extrakt som innehåller även små mängder THC klassas som en narkotikaklassad beredning även om den är tillverkad av laglig hampa.

Info

Nej.

Även om CBD och THC är kusiner på molekylär nivå binder de sig med olika receptorer i kroppen och hjärnan. I våra hjärnor finns en enorm mängd av så kallade CB1 receptorer som i sin tur binder perfekt till THC och skapar den klassiska psykotropiska effekten som THC är känd för. CBD i sin tur binder inte alls till dessa CB1 receptorer. Ungefär som att du skulle försöka trycka ner en triangel formad kloss i ett runt hål. Omöjligt, hur mycket du än försöker.

Rent lagligt och juridiskt är svaret nej! För att du eller någon ska fällas i svensk domstol är det upp till åklagaren att bevisa att det funnits uppsåt till brott, alltså att du har tänkt eller planerat att bryta mot lagen. Så länge du handlar EU godkänd industrihampa av ett godkänt företag, med tredjeparts labbrapporter, inte framställer olja som innehåller spår av THC eller blandar ut hampan du köpt med olaglig cannabis finns det inget uppsåt till brott. 

Våran åsikt är att den bästa intagningsmetoden och även de hälsosammaste är att äta eller att vejpa (vaporisera) våra buds eller hasch produkter.

För de produkter som innehåller spår av THC upp till max 0.2% som tex våra buds och hasch produkter så kommer detta resultera i att du riskerar att visa positivt för THC vid en eventuell kontroll. Vi ber dig därför ännu en gång att hantera våra produkter varsamt och förnuftigt.

Hur skall jag som arbetsgivare förhålla mig till EU-godkänd industrihampa?

 • Industrihampa som är eu godkänd är undantagen från narkotikalagstiftningen.
 • EU godkänd industrihampa är klassificerad som ett livsmedel av Livsmedelsverket.
 • THC halten i EU godkänd industrihampa är såpass låg att det helt saknar psykotropisk effekt. Det går med andra ord inte att bli hög eller påverkad av att använda industrihampa.
 • Den som använder EU godkänd industrihampa kommer trots mycket låga nivåer av thc antagligen att ge utslag vid eventuella kontroller som används vid misstanke om cannabisbruk.
 • Om du tvivlar på och vill testa individen måste du göra ett test där CBDa, CBD, THCa och THC mäts och där mängden av dessa ämnen specificeras. För att en sådan analys ska kunna användas i juridiska sammanhang är det din skyldighet att analysen av cannabinoiderna sker enligt den godkända standarden.
 • Om thc inte har konsumerats på annat sätt än genom EU godkänd industrihampa kommer en korrekt genomförd analys av blodprov påvisa en CBD och CBDa halt som är många gånger högre än värdet för thca och thc. Dessutom kommer mängden thc att vara markant lägre än vid typiskt drogmissbruk av cannabis. Detta kan en biomedicinsk analytiker urskilja vid analys av genomfört prov.
 • OBS! För att testa individer som använder EU godkänd industrihampa är ett typiskt urinprov (så kallat snabbtest) meningslöst då det är omöjligt särskilja om intaget kommer från laglig industrihampa eller från narkotikaklassad cannabis. Sådana tester saknar därför relevans i sammanhanget och kommer antagligen endast att leda till missförstånd samt en kostsam historia för båda parter. Detsamma gäller alla testmetoder som endast specificerar THC (eller nedbrytningsprodukter från denna cannabinoid).
 • Genomför ett blodprov som skickas till ett godkänt laboratorium som har kompetensen att specificera förekomst och mängd av CBDa, CBD, THCa samt THC. Om detta görs korrekt från början kommer det spara pengar, tid och energi för alla parter.

Betalning

 • Kryptovalutor
 • Visa eller mastercard
 • Postförskott (100kr extra)

Orderbekräftelse skickas alltid automatiskt till samma mail adress som du uppger vid ordertillfället men ibland kan den tyvärr hamna i skräpkorgen. Behöver du ändå hjälp eller vill du få en ny skickad så kontaktar du vår kundservice så hjälper vi dig.

Frakt & Leverans

Ditt paket levereras snabbt, smidigt och spårbart med Postnord.

Vi värdesätter din integritet, därför skickas alla våra leveranser i luktfria och i neutrala försändelser utan varken logotyp eller text kopplade till vårt företag. 

Du som konsument har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar enligt distansavtalslagen, Så länge som orginal förpackningen är oöppnad & produkten är oanvänd. Vid en retur är det viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt så hjälper vi dig.

Under andra eventuella omständigheter kan du höra av dig till oss, så kan vi kanske eventuellt hjälpa dig ändå.